Sykepleie
Høgskulen på Vestlandet

Vil du arbeide med mennesker og vise omsorg for mennesker i sykdom og krise?


Som sykepleier jobber du med pleie av menneske i alle aldere og i ulike livssituasjoner. Hjørnesteinene i kompetansen til en sykepleier er forebygging, pleie, omsorg, behandling og rehabilitering. På Åpen dag for du informasjon om studiet og yrkes du skal ut i. Du vil også få muligheten til å prøve deg i våre laboratorier. 

Program for dagen

  • Informasjon om sykepleieyrket og studiet v/ Marianne Fjose (faglig ansvarlig for sykepleierutdanningen)
  • Siste time rullerer du mellom to stasjoner:
    • Omvisning på sykepleielaboratoriet
    • 4 ulike stasjoner med praktiske øvelser. Studenter og lærere vil demonstrere og veilede.

Om studiet   

Sykepleiestudiet gir en allsidig utdanning, med mulighet til å jobbe med menneske over hele verden. Behovet for kvalifiserte sykepleiere øker, da helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer i tiden framover. Sykepleierkompetanse blir utviklet i samspill mellom teori og praksis, og tilnærmet 50 prosent av studiet er praksisstudier. 


Se mer informasjon

Passer for:
Deg som liker å arbeide med mennesker og gi omsorg, er selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner

Sted: Campus Kronstad, Inndalsveien 28


Fagretninger:
Helse, medisin og psykologi

Påmelding er stengt

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, med krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig), og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer). 


Sykepleierutdanningen er treårige studieprogram som gir bachelorgrad. Du kan studere ved Bergen, Førde, Stord eller Haugesund. Du kan også studere på deltid. 

Les mer om sykepleierutdanningen


Høgskulen på Vestlandet

Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.