Sosiologi
Universitetet i Bergen

Globalisering, migrasjon og klimautfordringar pregar samfunnet. På sosiologi lærer du ulike teoriar og metodar for å analysere samfunnsforholda.


Sosiologien er den breiaste av samfunnsvitskapane. Vi er opptatt av å forstå korleis dei ulike sidene ved samfunnslivet fungerer kvar for seg og saman, og kva konsekvensar dette har for menneska.

Program

  • Sosiologi – hva, hvordan, hvorfor? Presentasjon av Lisa M. B. Sølvberg
  • Hvordan er det å være student på bachelorprogrammet i sosiologi? Presentasjon fra en av våre studenter
  • Sosiologi i smått og stort. Presentasjon av forskning med professor Atle Møen

Om studiet

I sosiologistudiet lærer du om alle slags relasjonar mellom menneske i små og store fellesskap på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. På bachelorstudiet lærer du ulike teoriar og metodar for å analysere samfunnsforholda. Vi drøftar spørsmål som:

  • Korleis kan vi analysere korleis samfunnsforholda har blitt til, og korleis dei blir endra?
  • Korleis kan samfunnsforholda skape sjansar og sette grenser for einskilde menneske og gruppene dei høyrer til?

Sosiologi i Bergen har lenge vore sentral i norsk sosiologiutdanning. Vi underviser og gir rettleiing i mange emne, særleg viktige er sosial ulikskap, velferd, familie, utdanning, arbeidsliv, økonomiske relasjonar og migrasjon.

Med ein bachelorgrad i sosiologi lærer du ulike forskingsmetodar som statistisk analyse, intervju og observasjon. Verktøya er svært nyttige i arbeidslivet og rustar deg for mange jobbar i kunnskapssamfunnet. Du lærer å produsere kunnskap, men også å samle inn og stille deg kritisk til andre si forsking.


Se mer informasjon

Passer for:
Sosiologi passer for deg som er interessert i samfunnet, og hvordan vi mennesker samhandler med hverandre.

Sted: Rosenbergsgaten 39, lunsjrommet i 4. et. på Sosiologisk institutt

Nærmeste busstopp er Festplassen. Gå forbi Vektertorget, på høyre side i gaten opp mot Universitetsmuseet. Første vei til høyre etter vektertorget.


Fagretninger:
Samfunn og politikk

Påmelding er stengt

Opptakskrav

Generell studiekompetanse


Les meir på studieprogramsida


Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har over 17 500 studenter. Vi har en attraktiv beliggenhet med store deler av campus midt i hjertet av Bergen.

Les mer om oss på våre websider