Sosialt arbeid
Høgskulen på Vestlandet

Er du samfunnsengasjert? Vil du utgjøre en positiv forskjell for andre mennesker?


Da håper vi at du vil komme og høre hva sosionomutdanningen i Bergen kan tilby deg. 
På åpen dag vil vi gi deg et innblikk i faget sosialt arbeid, hva du møter som student på sosionomutdanningen og hvilke karrieremuligheter som finnes etter endt utdanning.

Program for dagen

  • En bachelor i sosialt arbeid gir deg mange muligheter
  • Å være sosionomstudent
    • Informasjon om studiet
    • Erfaringer fra studentene selv
  • Egenaktivitet
  • Mulighet for spørsmål/diskusjon

 

Om studiet

Sosionomer arbeider med menneske som trenger støtte i en vanskelig livssituasjon. Utdanningen består av emner i sosialt arbeid, psykologi, samfunnsfag, jus og praksis. I studiet møter du varierte læringsformer, som forelesninger, prosjektarbeid, feltarbeid, ferdighetstrening og praksis. 


Se mer informasjon

Passer for:
Deg som er interessert i samfunnet som helhet - fra individuelle problemstillinger og behov til organisatoriske samfunnsstrukturer.

Sted: Campus Kronstad, Inndalsveien 28


Fagretninger:
Helse, medisin og psykologi

Påmelding er stengt

Opptakskrav

Generell studiekompetanse 


Sosionomutdanningen er treårige studieprogram som gir bachelorgrad. Du kan studere ved Bergen eller Sogndal. 

Les mer om bachelor i sosialt arbeid 


Høgskulen på Vestlandet

Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Les mer om oss på våre websider