Spørsmål om sivilingeniør UiB?

Sivilingeniør i havbruk og sjømat

Integrert master
Norge er på vei mot et grønt skifte, og trenger en ny næring innen fornybare ressurser. Med en av verdens lengste kystlinjer og allerede hyg teknologisk kompetanse og verdensledende teknologi, har Norge et stort konkurransefortrinn innen havbruk på verdensbasis. 
Studiested