Chat med en student

Vi svarer på spørsmål alle hverdager frem til 15. april på hvl.no

Samfunnsarbeid

Master og høyere
Samfunnsarbeid tar utgangpunkt i et syn på mennesker som kreative, kompetente og handlende aktører, som selv kan bidra til å bedre sine vilkår for sosial deltakelse. Handlende aktører kan sammen utvikle sine sosiale fellesskap.
Studiested
Passer for
deg som er analytisk og samfunnsengasjert.

Bli med på campus