Chat med en student

Vi svarer på spørsmål alle hverdager frem til 15. april på hvl.no

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Årsstudium
PPU for yrkesfag er for deg som har yrkesfaglig utdanning, enten i form av et fag-/svennebrev eller en profesjonsutdanning fra høgskole eller universitet, og relevant arbeidserfaring.
Studiested
Passer for
deg som trenger pedagogisk kompetanse for å kunne undervise i et fag du allerede har utdanning i.

Bli med på campus

 

Se hvordan vi har det på campusen vår i Bergen!

PPU - Yrkesfag

Møt en lærer som har tatt PPU yrkesfag ved HVL