Spørsmål om pedagogikk på uib?

Pedagogikk

Bachelor
Som pedagogikkstudent blir du del av et godt studiemiljø.
Studiested
Passer for
deg som er interessert i læring hos barn, unge og voksne, og i utdanning og arbeidsliv.
Møt en student
Ingvill 24 år
Pedagogikk
Det beste med studiet mitt er at jeg kan bruke det sammen med tidligere utdanning, og det er noe jeg kan få bruk for i arbeidslivet.
Vi lærer om pedagogiske begrep og bruk av disse, og starter tidlig med å skrive akademiske oppgaver som er greit å ha med videre når en studerer på universitetet. Jeg bestemte meg i tidlig alder for å studere i Bergen rett og slett fordi jeg elsker byen og hva den har å tilby. Det er utrolig mye å oppleve, og en har mange fantastiske fjellturer i umiddelbar nærhet. Studentmiljøet er utrolig bra, og ved å delta aktivt på aktiviteter som fadderuke vil man raskt finne sitt miljø.

Arbeidsmuligheter

Et bachelorstudium i pedagogikk kvalifiserer deg til arbeid med opplæring, personalarbeid og utvikling i ulike typer institusjoner. Du vil kunne bidra konstruktivt i alle ledd av en utviklingsprosess, fra planlegging og iverksetting til evaluering.

Universitetsutdanna pedagoger arbeider for eksempel:

  • i ideelle organisasjoner
  • i media 
  • med kulturformidling
  • som opplæringsledere
  • som pedagogiske konsulenter 
  • og i liknende yrke både i offentlig og privat sektor.