Nordisk språk og litteratur
Universitetet i Bergen

På nordiskstudiet lærer du om det norske språket og den norske litteraturen. På Åpen dag vil du få innblikk i hva nordiskstudiet har å by på.


På nordisk møter både den moderne litteraturen og eldre litteratur, om norsk i samtida og språkhistoria. Du får sjå litteraturen i historisk perspektiv og lese dagsaktuelle tekstar som går rett inn i samfunnsdebatten. På Open dag vil du óg få informasjon om studiet Norsk som andrespråk.

Program

  • Møt studenter og tidligere studenter som snakker om studiehverdagen ved Det humanistiske fakultet. Her vil du få høre om overgangen fra skole til universitet, studentmiljø, utveksling og jobbmuligheter. Du vil få mulighet til å stille spørsmål til studentene og til studieveiledere.
  • Omvisning på campus
  • Møt både dagens forfattere og eldre litteratur, og du får lære om norsk språk i samtida og historia   

Om studiet

Nordisk språk

Det kan hevdast at språk er sjølve kjernen i det humanistiske fag handlar om. Og i vårt land står det norske språket i ei særstilling blant alle andre språk. Fagstudiet i nordisk språk handlar mest om nettopp moderne norsk, men vi ser òg litt på dei språka som norsk er nærmast i slekt med: dansk, svensk, færøysk og islandsk – og norrønt, språket til vikingane.

Vi arbeider med grammatikk, dialektar, språkhistorie, tekstsamanheng og ulikt anna. Sagt på ein annan måte utforskar vi språket si rolle i tenking, samtale og samfunn. Di lenger du studerer hos oss, di meir kan du sjølv bestemme kva du vil fokusere på.

Mange av studentane våre blir lærarar, i vidaregåande skule og på ungdomstrinnet. Andre arbeider i bokforlag og anna kulturarbeid i det offentlege og i private verksemder – for å nemne noko. Arbeidsmarknaden er for tida svært god for dei som har utdanning i nordisk.

Nordisk litteratur

Nordisk litteratur er for deg som trivdes i norsktimene, for deg som er glad i å lese, eller for deg som lurer på hvordan ulike teksttyper virker – og som er interessert i hvordan man kan forstå litterære verk og andre tekster ut fra samfunnsmessige, psykologiske, historiske og sosiale  forhold. Studerer du nordisk litteratur får du vite hvordan litteratur og kjønn henger sammen, hvordan bokanmeldere går frem når de skiller mellom god og dårlig litteratur, hvordan klassemessige forhold spiller en rolle i kulturen generelt og litteraturen spesielt. Du får også vite hvordan det egentlig gikk for seg da Knut Hamsun manipulerte seg til topps og gikk viralt i den dansk-norske litterære offentligheten rundt 1890.

Mange av våre studenter blir lærere i ungdomsskole og videregående skole, men studiet er også direkte relevant for arbeid i kultursektoren, og særlig i forlagsliv, litteraturformidling og andre yrker der språkkompetanse og forståelse for samspillet mellom språk og kultur er viktig

Mange av byens og landets kulturarbeidere har bakgrunn fra nordiskstudiet ved UiB, og ved siden av norsklektorer jobber de som festivalprodusenter, kulturformidlere, bokanmeldere, museumsdirektører, bibliotekarer, professorer, forlagsredaktører og -sjefer, journalister og festivalsjefer.

Norsk som andrespråk

Norsk som andrespråk er eit fag for deg som har lyst til å undervise norsk språk til personar - barn, ungdomar eller vaksne -  som flyttar til Noreg utan å ha norsk som morsmål. Dagens flyktningsituasjon har ført til at behovet for norskopplæring for innvandrarar er stort. Ein må ha særskilt kompetanse i norsk som andrespråk for å kunne gi den type norskopplæring.

Gjennom faget norsk som andrespråk vil ein møte ei mengd ulike tema frå ulike faglege disiplinar. Faget tar opp språklege, psykologiske og sosiale sider knytte til språklæringa. Eit kjenneteikn ved faget er at norsk språk blir sett utanfrå, rettare sagt frå perspektivet til dei som kjem flyttande med ein annan språk- og kulturbakgrunn. Eit slikt perspektiv kan også gi personar med norsk som morsmål, til dømes deg som student, ny innsikt i eige språk og eigen kultur.

Veibeskrivelse

For å komme til Sydneshaugen skole er det enklest å gå ca. 10 minutter fra Bergen sentrum. Fra Torgallmenningen kan du se rett opp på Johanneskirken, som ligger på en høyde. Gå opp trappene til kirken. Sydneshaugen skole er det gule bygget som ligger rett bak kirken.


Se mer informasjon

Passer for:
Deg som har lyst til å jobbe med kommunikasjon, forlag og media, kunst og kultur, undervisning, offentlig administrasjon, ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner eller forskning og høyere utdanning.

Sted: Sydneshaugen skole

For å komme til Sydneshaugen skole er det enklest å gå ca. 10 minutter fra Bergen sentrum. Fra Torgallmenningen kan du se rett opp på Johanneskirken, som ligger på en høyde. Gå opp trappene til kirken. Sydneshaugen skole er det gule bygget som ligger rett bak kirken.


Fagretninger:
Språk, historie og kultur

Påmelding er stengt

Opptakskrav

Generell studiekompetanseOmfang: 3 år

Søknadsfrist: 15. april

Les meir om Nordisk-studiet

Les meir om Norsk som andrespråk


Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har over 17 500 studenter. Vi har en attraktiv beliggenhet med store deler av campus midt i hjertet av Bergen.

Les mer om oss på våre websider