Spørsmål om Nanoteknologi på UiB?

Nanoteknologi

Bachelor
Bachelorstudiet i nanoteknologi er et tverrfaglig studium der du lærer de grunnleggende naturvitenskapene fysikk, kjemi, molekylærbiologi og matematikk, og hvordan disse fagene sammen skaper grunnlaget for nanovitenskap.
Studiested

Realfagsstudenter i helsesektoren

Etterspørselen etter realfagskompetanse innen helse blir bare større og større. Karolina og Jan Lukas forteller om å studere Medisinsk teknologi og Nanoteknologi (respektivt) på UiB.