Lektor i naturvitenskap og matematikk
Universitetet i Bergen

Som lektor får du mulighet til å bety noe for ungdom som er i en spennende fase av livet. På Åpen dag får du et dypdykk i hvordan det er å være lektorstudent ved Universitetet i Bergen ved å møte ansatte og studenter på programmet.


Som lektor jobber du med fag du er interessert i og med å formidle de positive opplevelsene og erfaringene du har med det. For å bli en dyktig og engasjert lærer må du ha både faglig og pedagogisk kompetanse.

Studiet gir deg et solid grunnlag i de to undervisningsfagene du velger, og lærer deg kritisk refleksjon rundt fag, undervisning og læring. I tillegg inneholder studiet pedagogikk (hvordan vi lærer bort og oppdrar), fagdidaktikk (hvordan vi underviser fag) og praksis. 

Program

  • Velkomst og informasjon om oppbygning av programmet og valgmuligheter (20 minutter)
  • Hvordan er studiehverdagen og hva er tipsene for å håndtere praksissjokket? Studenter forteller om studiehverdagen og om praksis i skolen (20 minutter)
  • Pause (10 minutter)
  • Faglige smakebiter fra ansatte på et utvalg av de ulike fagene: Hvordan er det å studere disse fagene? Hva er forventningene? (30 minutter: 10 minutter x 3)
  • Hvordan motivere elever og legge til rette for læring? Hvordan lage god undervisning? (10 minutter)

Om studiet

Du velger to realfag du vil undervise i. Du kan velge to av fagene matematikk, fysikk, kjemi, biologi, naturfag og geofag. Du fordyper deg spesielt og skriver master i det ene faget.


Se mer informasjon

Passer for:
Lektorprogrammet passer for deg som ønsker å jobbe med mennesker og læring, og som trives med å formidle fagkunnskap til andre.

Sted: Realfagbygget, Rom 1F10d

Realfagbygget ligger på Høyden i sentrum, i nærheten av Nygårdsparken. Det er ca. 8-10 minutter å gå fra Bystasjonen/Bergen storsenter. Hvis du går inn hovedinngangen midt på bygget foran, kommer du inn i underetasjen, U. Derfra skal du opp en etasje til 1. etasje, her bruker du gangbroen opp (ev. heis). Når du kommer opp skal du til venstre, så finner du rommet midt på, det er rom 1F10d. Dette rommet brukes av alle lektorstudentene på realfag og kalles for «Lærerværelset».


Fagretninger:
Natur- og realfag Lærer, barnehagelærer og pedagogikk

Påmelding er stengt

Opptakskrav

LÆRMA4:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • minst 35 skolepoeng og
  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Poenggrenser 2019: Ordinær kvote: 50,2, primærkvote: 50,5


  • Omfang: 5 år
  • Søknadsfrist: 15. april

Les mer om studiet


Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har over 17 500 studenter. Vi har en attraktiv beliggenhet med store deler av campus midt i hjertet av Bergen.

Les mer om oss på våre websider