Lektor i språk, historie og religion
Universitetet i Bergen

Som lektor får du mulighet til å bety noe for ungdom som er i en spennende fase av livet. På Åpen dag får du et dypdykk i hvordan det er å være lektorstudent ved Universitetet i Bergen ved å møte ansatte og studenter på programmet.


Som lektor jobber med fag du er interessert i og med å formidle de positive opplevelsene og erfaringene du har med det. For å bli en dyktig og engasjert lærer må du ha både faglig og pedagogisk kompetanse.

Studiet gir deg et solid grunnlag i de to undervisningsfagene du velger, og lærer deg kritisk refleksjon rundt fag, undervisning og læring. I tillegg inneholder studiet pedagogikk (hvordan vi lærer bort og oppdrar), fagdidaktikk (hvordan vi underviser fag) og praksis. 

Program

  • Velkomst og informasjon om oppbygning av programmet og valgmuligheter (20 minutter)
  • Hvordan er studiehverdagen og hva er tipsene for å håndtere praksissjokket? Studenter forteller om studiehverdagen og om praksis i skolen (20 minutter)
  • Pause (10 minutter)
  • Faglige smakebiter fra ansatte på et utvalg av de ulike fagene: Hvordan er det å studere disse fagene? Hva er forventningene? (30 minutter: 10 minutter x 3)
  • Hvordan motivere elever og legge til rette for læring? Hvordan lage god undervisning? (10 minutter)

Om studiet

Lektor i fremmedspråk (engelsk/fransk/tysk): Du velger to fag du vil undervise i. Velg et fag å ta master i: engelsk, fransk, spansk eller tysk. Det andre undervisningsfaget kan være enten engelsk, fransk, tysk, nordisk, spansk, historie, samfunnsfag eller religionsvitenskap.

Lektor i nordisk: Du velger to fag du vil undervise i. Du skriver masteroppgave i nordisk. Det andre undervisningsfaget kan være enten engelsk, fransk, historie, religionsvitenskap, sosiologi, spansk eller tysk.

Lektor i historie eller religion: Du velger to fag du vil undervise i. Det ene faget tar du master i, enten historie eller religionsvitenskap. Det andre undervisningsfaget kan være enten tysk, fransk, spansk, nordisk, religionsvitenskap eller historie. 


Se mer informasjon

Passer for:
Lektorprogrammet passer for deg som ønsker å jobbe med mennesker og læring, og som trives med å formidle fagkunnskap til andre.

Sted: Lektors kontor, Sydneshaugen skole

Sydneshaugen skole ligger på Nygårdshøyden i Bergen sentrum, et gult bygg like bak Johanneskirken. Når du kommer inn på skoleplassen kan du bruke inngangsdøren innerst til høyre i skolegården. På innsiden tar du til venstre, går forbi trappene og tar til venstre igjen inn i korridoren (fortsatt i første etasje), hvor du finner lektors kontor som første dør til høyre. Dette er rommet lektorstudentene bruker som lesesal og møteplass.


Fagretninger:
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk Språk, historie og kultur Religion, filosofi og teologi

Påmelding er stengt

Opptakskrav

LÆRMA4

Du må dokumentere:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.
Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer), minst 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,99 i matematikk (224 timer), får du tilbud om forkurs for å dekke karakterkravet i matematikk.


Omfang: 5 år

Søknadsfrist: 15. april

Les mer om studiene:


Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har over 17 500 studenter. Vi har en attraktiv beliggenhet med store deler av campus midt i hjertet av Bergen.

Les mer om oss på våre websider