Chat med en student

Vi svarer på spørsmål hver mandag og onsdag på hvl.no

Kunnskapsbasert praksis

Master og høyere
Du får allsidig kunnskap innen forskningsmetoder og vitenskapelig tenkning.
Studiested
Passer for
deg som er interessert i kvalitetsforbedring i helse- og sosialtjenestene.

Se hvordan vi har det på campusen vår i Bergen!