Chat med en student

Vi svarer på spørsmål alle hverdager frem til 15. april på hvl.no

Kunnskapsbasert praksis

Master og høyere
Du får allsidig kunnskap innen forskningsmetoder og vitenskapelig tenkning.
Studiested
Passer for
deg som er interessert i kvalitetsforbedring i helse- og sosialtjenestene.

Bli med på campus

 

Se hvordan vi har det på campusen vår i Bergen!