Spørsmål om klima-, atmosfære og havfysikk på UiB?

Klima-, atmosfære og havfysikk

Bachelor
Vær, vind og hav påvirker livet på jorden, og kunnskap om klima er grunnleggende viktig for framtiden.
Studiested

Vil du være med å gjøre samfunnet vårt bedre rustet for endringer i klimaet?

Historisk sett er flom og tørke blant de dødeligste naturfenomenene på jorden. Men ny teknologi og forskning kan gjøre katastrofene enklere å forutse. Jenny Hagen er stipendiat ved Geofysisk Institutt på UIB, og forklarer i denne videoen hvordan vann er grunnleggende for liv på kloden, men kan også være veldig farlig.

Om klima, atmosfære- og havfysikk

Hvordan påvirker hav og atmosfære hverandre, våre samfunn og oss? Med ekte data som grunnlag finner vi ut hvordan systemet virker. Finn ut mer om Bachelor i Klima-, atmosfære og havfysikk.
Møt en student
Anny-Terese 21 år
Klima-, atmosfære og havfysikk
Eg går på eit relativt lite studie, og på den måten har vi som studentar lett for å bli kjend med kvarandre; uavhening om ein akkurat har starta på bacheloren, masteren, eller om ein er utvekslingsstudent frå eit anna land!