Spørsmål om kjønnsstudium på uib?

Kjønnsstudium

Bachelor
Problemstillingar knytt til kjønn og seksualitet kan vere ein nøkkel til å forstå både menneska og det samfunnet vi lever i.
Studiested
Passer for
som er interessert i å vite meir om korleis og kvifor vi forstår kjønn slik som vi gjer.

Hvordan kan tilsynelatende nøytrale lover om innvandring ramme ulikt?

Migrasjon er en global samfunnsutfordring som angår oss alle, og som det trengs mer kunnskap om. Marry-Anne Karlsen, forsker ved Senter for kvinner- og kjønnssforskning ved UIB, ser på innvandring utifra et kjønnsperspektiv.

Arbeidsmuligheter

Du tileignar deg kunnskap om kjønn og seksualitet, mellom anna med tanke på diskriminering, likestilling og inkludering. Slik kunnskap er stadig meir etterspurt i ulike deler av arbeidslivet.

Du kan til dømes arbeide med:

  • Kommunikasjon
  • Forsking
  • Undervisning
  • Administrasjon 
  • Rådgiving

Hva er kjønn?

Problemstillinger tilknyttet kjønn og seksualitet kan være en nøkkel til å forstå både mennesker og det samfunnet vi lever i.