Kjemiingeniør
Høgskulen på Vestlandet

Hvordan kan vi utnytte naturressursene våre uten å skade naturen?


Som kjemiingeniør kan du være med på å finne gode løsninger for en bærekraftig utvikling.  

Program for dagen

  • Nåværende studenter og undervisere forteller om kjemiingeniørstudiet. De vil også svare på spørsmål om studieretninger, studiemiljø og jobbmuligheter.
  • Laboratorieaktivitet (en spennende labøvelse).
  • Kjemidemonstrasjoner ved underviser Jarle Diesen.

 

Om studiet 

Ved kjemiingeniørutdanningen vil du lære om oppbygging, virkemåte og drift av industrielle prosessanlegg, produksjonsanlegg og moderne laboratorieinstrumentering. Du vil også få kunnskaper om miljøanalyser, renseteknologi og bruk av datateknologi.  

De tre første semesterene er utdanning lik for alle kjemiingeniørstudentene. Etter det kan du velge mellom tre studieretninger: 

  • Prosessteknologi 
  • Miljøteknologi 
  • Akvakultur 

Se mer informasjon

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, R1+R2 og Fysikk 1 


Ingeniørutdanningene er treårige studieprogram som gir bachelorgrad.

Les mer om kjemiingeniørutdanningen


Høgskulen på Vestlandet

Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Les mer om oss på våre websider