Chat med en student

Vi svarer på spørsmål hver mandag og onsdag på hvl.no

Jordmorfag

Master og høyere
Jordmorfaget skal gjøre deg rustet til å gi kyndig oppfølging av gravide, fødende og barselkvinner, og å fremme helsen til kvinner og nyfødte barn.
Studiested
Passer for
deg som er selvstendig og god til å samarbeide, med interesse for familier og nyfødtes helse.