Spørsmål om studieprogrammet?

Interkulturelle studier

Bachelor
Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap.
Studiested
Passer for
deg som er interessert i kultur, etikk, menneskerettigheter, religion og interkulturell kommunikasjon.

De aller fleste som kommer til landet opplever en form for hverdagsrasisme

Det er generelt en positiv holdning til et flerkulturelt samfunn, men det betyr ikke at alle syntes det. Selv om alle mennesker er like mye verd, så har ikke alle de samme mulighetene. Hvordan du kan møte urett rettet mot andre er en av mange ting du lærer på interkulturelle studier ved NLA.

Arbeidsmuligheter

I vårt flerkulturelle samfunn og i en verden som stadig blir mer globalisert er det viktig med kunnskap om interkulturell kommunikasjon. Denne kompetansen er relevant i mange yrker i både privat, offentlig og frivillig sektor. Interkulturelle studier er nyttig for alle som ønsker å jobbe med mennesker. Det er særlig relevant i flyktning- og integreringsarbeid, i helsevesenet, som journalist, og i ulike karrierer knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og næringsliv.

Møt en student
Isabell 24 år
Interkulturelle studier
På studiet mitt får man innsikt i hvordan verden fungerer i dag med viktige temaer som menneskerettigheter, diskriminering, religion og kommunikasjon.
Jeg får økt forståelse om hvor forskjellige vi mennesker og hvordan vi på best mulig måte kan leve i et flerkulturelt samfunn! Å studere i Bergen har gitt meg alt jeg ønsket meg i en studentby. Bergen har gitt meg et trygt nettverk med gode venner, morsomme kvelder ute og fjellturer rett utenfor døra mi. Dette er drømmebyen for aktive studenter, konsert-elskere og for oss som liker å gå turer i fjellet!