Chat med en student

Vi svarer på spørsmål hver mandag på hvl.no

Innovasjon og ledelse

Master og høyere
Studiets fokus er å trene ledere for morgendagens utfordringer.
Studiested
Passer for
deg som er interessert i teknologivirksomhet, forretningsutvikling og prosjektledelse.

Ønsker du å kunne bidra til utvikling og endring i bedrifter?

Vil du lære om hvordan du skal skape forståelse for hvordan en kan lede mennesker, organisasjoner, og teknologisk utvikling? Ved Innovasjon og ledelse på HVL lærer man om hvordan ta i ny teknologi, samtidig som man driver eksisterende aktiviteter.