HR og organisasjonspsykologi
Høyskolen Kristiania

Organisasjonspsykologi handler om hvordan mennesker har det på jobb, og hvordan vi fungerer sammen i grupper og team. Når vi trives på jobb, presterer vi bedre.


På dette studiet lærer du hvordan mennesker utvikler seg i jobben sin, og hvordan vi trives på jobb. Du lærer hvordan organisasjonspsykologi er viktig for arbeidsplassers resultater og prestasjoner.

Høyskolen Kristiania har et unikt studiemiljø med små klasser og tett oppfølgning. Dagen hos oss vil gi et innblikk i hvordan det er å være student, både faglig og sosialt, på vårt campus i Bergen. 

Program

Du vil få

  • møte forelesere og studenter, som forteller om studiehverdagen.
  • informasjon om hvordan studiet er bygget opp.
  • en smakebit av studiet med foredrag av Birthe Lange - Ledelse i travle tider
  • informasjon om hvilke jobbmuligheter du har etter utdanningen
  • gå på omvisning på campus og stille spørsmål til faglige og studenter

Velkommen til oss.

Om studiet

Arbeidslivet blir stadig mer komplekst og preges av hurtige endringer. Organisasjonen må utvikle og omstille seg, men samtidig fungere godt i daglig drift. Virksomheten er avhengig av at den enkelte medarbeider og leder trives, og bidrar til organisasjonens beste.

På team- og gruppenivå handler organisasjonspsykologi om å utvikle effektive og gode team. Du lærer hvilken type kommunikasjon som skaper gode relasjoner medarbeidere imellom. Du lærer å ta tak i og løse konflikter, og hvordan du skal lede teamet til gode prestasjoner.

Som HR-medarbeider vil du ha en viktig rolle som støttespiller for ledere i deres arbeid med interne prosesser. HR har dermed sentral funksjon innen lederutvikling og lederstøtte.

Vi er opptatt av at studentene våre skal være klare for arbeidslivet etter utdanningen hos oss. Derfor har vi gjesteforelesere gjennom hele bachelorløpet, og våre forelesere er også ute i bedriftene og holder foredrag jevnlig. Slik holder vi oss aktuelle.

Arbeidslivet ber om praksisnære studier. Ved Høyskolen Kristiania har vi tatt dette på alvor, og gir deg derfor muligheten til å ha praksis i en bedrift i et helt semester.

Er du usikker på hvilket av HR-studiene som passer best for deg? Hos oss kan du velge retning etter første studieår. Det første året har du emner fra både personalledelse og organisasjonspsykologi, slik at du kan gjøre deg opp en kvalifisert mening om hva du ønsker å gå videre med.


Se mer informasjon

Passer for:
Deg som liker å jobbe med mennesker, løse konflikter og skape gode relasjoner mellom medarbeidere.

Sted: Kalfarveien 78 C.

Nærmeste busstopp er ”Kalfarlien”, hvor busser nr. 2, 3, 11, og 80 stopper. Det er kun 20 minutters gange fra Bergen Busstasjon.


Fagretninger:
Jus, HR og økonomi Helse, medisin og psykologi

Påmelding er stengt

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.


Studiet er en treårig utdannelse som gir bachelorgrad. 

Gå til studieprogramsiden.


Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania

og

Fagskolen Kristiania

Med kreativitet og faglig tyngde skal Høyskolen Kristiania tilby morgendagens studier i dag.

 

Les mer om oss på våre websider