Vil du vil mer om hotelledelse?

Hotelledelse

Bachelor
Dette er en lederutdanning for deg som vil skape opplevelser andre husker for livet, og som trives med en variert arbeidshverdag. Som hotelleder er du også med på å skape arbeidsplasser og vekst i lokalsamfunnet.
Studiested
Passer for
deg som vil skape opplevelser for andre, og bli en leder i en viktig næring.
Slik er det å studere hotelledelse ved Høyskolen Kristiania