Grunnskolelærer
Høgskulen på Vestlandet

En god lærer kan forandre liv! Dersom du vil være en god rollemodell for barn og unge er grunnskolelærer studiet for deg.


Har du lyst til å bli lærer? På Åpen dag får du en smakebit på hvordan det er å studere grunnskolelærer ved HVL. Du får møte engasjerte lærerstudenter og forelesere som forteller deg om studiehverdagen.   

Program for dagen

  • Velkommen og hvorfor velge grunnskolelærerutdanning
  • Om grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
  • Om grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
  • Faglærere og studenter presenterer de ulike fagene du kan velge
  • Om avskriving av studielån og jobbmuligheter
  • Informasjon fra studieveiledere og spørsmålsrunde

Om studiet  

Som lærer må du være kunnskapsrik og en god rollemodell, konfliktløser og motivator. Som grunnskolelærer får du et variert, meiningsfullt og spennende yrke!  Du kan utdanne deg til grunnskolelærer for 1.-7. trinn eller grunnskolelærer for 5.-10. trinn. 

Den femårige masterutdanningen er en integrert, forskningsbasert og praksisnær utdanning. Obligatorisk fag er pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Hvis du ønsker å bli lærer for 1.-7. trinn er også norsk og matematikk obligatoriske fag. I tillegg har du to valgfag. På 5.-10. trinn har du tre valgfag.  


Se mer informasjon

Passer for:
Deg med gode sosiale ferdigheter og som vil ha en lederutdanning med gode jobbmuligheter.

Sted: Campus Kronstad, Inndalsveien 28


Fagretninger:
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk

Påmelding er stengt

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med

  • minst 35 skolepoeng  
  • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå  
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig)  

Grunnskolelærerutdanning er femårig studieprogram som gir mastergrad. Du kan studere ved Bergen, Sogndal eller Stord. 

Les mer om grunnskolelærerutdanningene: 


Høgskulen på Vestlandet

Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Les mer om oss på våre websider