Geovitenskap
Universitetet i Bergen

Har du lyst til å lære mer om jordens oppbygging? Og i tillegg få muligheten til å forebygge ras og lære mer om hvordan kreftene i naturen virker? Da er geofag noe for deg.


Geofag er læren om jorden, jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag. 

Program

Hos oss på Institutt for Geovitenskap har vi satt opp ulike stasjoner du kan besøke og snakke med forskerne og studentene som underviser og studerer på instituttet vårt.

 • Hvordan har jorden blitt til? Hvordan ble havene dannet? Og hva med kontinentene? Alle de store fjellkjedene som Alpene, Himalaya og Andesfjellene?  Dette og andre store spørsmål om prosessene på jorda er ting vi som geologer og geofysikere søker svar på. Vi sender lydbølger ned i undergrunnen kan tar vi «røntgenbilder» av jordskorpen som hjeper oss å svare på disse spørsmålene, og ved å måle alderen på bergarter kan vi finne ut når de store hendelsene i jordas historie fant sted!
 • Du kan gå i dybden med GeoBiologi og Geokjemi og lære om hydrotermale systemer på havets bunns, hvor mikroorganismer utnytter jordens egen energi i ekstreme miljøer på flere tusen meters dyp.
 • I et varmere klima er vi enda mer utsatt for geofarer som skred og flom som vil påvirke liv, samfunn og miljø.  Vi bor også på en aktiv planet der vulkaner og jordskjelv utløser naturkatastrofer. På denne stasjonen vil du lære mer om hvordan geologer og geologi-kunnskap kan bidra til å sikre samfunnet.
 • Hvordan vet vi at det har vært istider? Hvorfor smelter isbreene så hurtig nå?  Og har Golfstrømmen alltid gått langs Norskekysten? Kunnskap om fortidsklima gir oss innsikt også i framtidens klima. På denne stasjonen går vi tilbake i tid og rekonstruerer fortidens klima ved å bruke arkiv fra iskjerner, fra innsjøer og fra havet. På denne måten bidrar vi til å løse framtidens klimautfordringer.
 • Klimaendringer og verdens økende energibehov tvinger oss til å tenke nytt og utvikle nye energiformer som gir mindre utslipp av klimagasser. På institutt for geovitenskap jobber vi med alt fra CO2-lagring til jordvarme, vind og vannkraft, og ved å overføre erfaringer fra 50 år med olje og gass i Norge finner vi ut stadig mer om hvordan slike fornybare ressurser kan utnyttes på best mulig måte.
 • I Norge og på Vestlandet bygges det stadig nye veier, broer og tuneller, og i alle slike utbygginger trenger vi geologisk kunnskap for å finne ut hvordan vi kan bygge alt dette på en forsvarlig måte. Hvor skal tunellen gå? Hvor kan vi plassere bropillarene? Hvordan skal vi plassere boligområder på steder som er trygge for ras og flom? Alt dette er problemstillinger som geologer og geofysikere bidrar til å løse.
 • Vi kjenner jordens oppbygning takket være geofysiske målinger av jordskjelv, og geofysiske data på havbunnen beviste teorien platetektonikk, som beskriver hvordan de stive lithosfæreplatene flyter på en seigere mantel. Geofysiske data er uunnværlige for å finne ressurser i undergrunnen; hydrokarboner, termale kilder, grunnvann og mineraler. Geofysiske data er også viktige for å finne reservoarer for CO2 deponering, traseer for broer og tuneller, kartlegge egnede grunnforhold for plassering av vindmøller og rørledninger/kabler på havbunnen, samt vurdere risiko for geofarer som jordskjelv, tsunamier og ulike former for skred.

Om studiet

På dette studiet lærer du alt om mineraler, bergarter, løsmasser og fossiler, og om hvordan de geologiske ressursene er dannet. Studiet passer for deg som vil lære mer om hvordan fjell og hav er dannet, hvorfor landskapet er formet slik det er, og om hvordan vi kan utnytte jordens ressurser på en bærekraftig måte.

Som utdannet geolog/geofysiker får du muligheten til å undersøke og analysere bunnforhold i havet, årsaken til jordskjelv og naturkatastrofer, og undersøke ulike lag av jorden både under havbunnen og på land for å finne nyttige stoffer.


Se mer informasjon

Passer for:
Passer for deg som interesserer deg for jordens oppbygning, om hvordan kreftene i naturen virker, om årsakene til naturkatastrofer, og om hvordan vi kan utnytte jordens ressurse på en berekraftig måte.

Sted: Realfagbygget

Du møter opp i tredje etasje på Realfagbygget (ta enten heis eller trappen, og spør gjerne noen på veien dersom du er i tvil). Der vil du bli møtt av et par studenter som vil vise deg veien videre


Fagretninger:
Natur- og realfag

Påmelding er stengt

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALFA: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2

Omfang: 3 år

Søknadsfrist: 15. april

Les mer om studiet


Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har over 17 500 studenter. Vi har en attraktiv beliggenhet med store deler av campus midt i hjertet av Bergen.

Les mer om oss på våre websider