Fra elev til student - Viktig kunnskap for foreldre

Foredraget gir deg som forelder eller foresatt informasjon om noen av de vanlige problemstillingene som kan oppstå i overgangen fra elev til student.Se mer informasjon

Det kan være en stor overgang å gå fra å være elev til student ved en høgskole eller et universitet. For mange unge er dette første møte med voksenlivet.

Sammen Råd og Karriere gir deg råd om hvordan du som forelder eller foresatt kan bidra til å lette overgangen fra elev til student.


Logg inn for å velge favoritter.

Passer for:
Foreldre eller foresatte til ungdommer som skal begynne å studere.

Sted:


Meld deg på: