Filosofi
Universitetet i Bergen

På Åpen dag får du et innblikk i hvordan studiehverdagen på filosofi er.


Filosofistudiet gir en bred innføring i filosofisk tenkning, og tilegning av evnen til å tenke og skrive om filosofiske tema.

Program

  • Møt nåværende og tidligere studenter som snakker om studiehverdagen. Her vil du blant annet få høre om overgangen fra skole til universitet, studentmiljø, og jobbmuligheter.
  • Omvisning på campus.
  • Få et innblikk i de viktigste retningene innen filosofi.
  • Møt ansatte som vil forklare hvordan filosofi er ulikt alle andre fag.
  • Møt studenter som gir et innblikk i blant annet etikk, metafysikk og logikk.

Om studiet

Hovedfokus i programmet er en bred innføring i filosofisk tenkning, og tilegning av evnen til å tenke og skrive om filosofiske tema. Du starter med innføringskurs som setter filosofi i en historisk kontekst, og som trekker opp et skille mellom det som omtales som teoretisk filosofi, og praktisk filosofi. Den teoretiske filosofien stiller spørsmål som hva og hvordan en kan vite noe om verden. Den praktiske filosofien søker svar på spørsmål som hvordan en lever et godt liv, hvordan demokrati bør utformes osv.

Etter en har tatt de felles innføringsemnene spesialiserer man seg, og da velger mange studenter et tema som de er spesielt opptatt av, og fag som belyser dette temaet fra flere sider.  Utav studiets tre år har man ett år med valgfrie emner. Her kan man dra på utveksling, man kan spesialisere seg videre innen filosofi, eller man kan bruke dette året til å studere andre emner som man er interessert i.


Se mer informasjon

Passer for:
Filosofi passer for deg som er opptatt av spørsmål som hva vi kan vite, og hvordan vi bør leve.Det passer deg som vil tilegne deg evnen til å engasjere med filosofiske tekster, og tilegnedeg ferdighetene som kreves for å lese og skrive filosofi.

Sted: Sydneshaugen skole

For å komme hit, er det enklest å gå ca 10 minutter fra Bergen sentrum. Fra Torgallmenningen kan du se rett opp på Johanneskirken, som ligger på en høyde. Gå opp trappene til kirken. Sydneshaugen skole er det gule bygget som ligger rett bak kirken.


Fagretninger:
Språk, historie og kultur

Påmelding er stengt

Opptakskrav

Generell studiekompetanse


  • Omfang: 3 år
  • Søknadsfrist 15. april

Gå til studieprogramsiden


Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har over 17 500 studenter. Vi har en attraktiv beliggenhet med store deler av campus midt i hjertet av Bergen.

Les mer om oss på våre websider