Chat med en student

Vi svarer på spørsmål hver mandag på hvl.no

Faglærer i musikk

Bachelor
I dette studiet legger vi vekt på sammenhengen mellom utvikling som utøver, lytter og komponist og det å formidle musikk på en god måte.
Studiested
Passer for
deg som er interessert i å lage og formidle musikk, og som ønsker å jobbe med barn og unge.

Se hvordan vi har det på campusen vår i Bergen!