Drama og anvendt teater
Høgskulen på Vestlandet

Er du interessert i drama og teater, og vil jobbe med barn og unge?


Program for dagen

  • Kort informasjon om studiet, arbeidsmuligheter etter endt utdanning og mulig videre utdanning i faget.
  • Studenter forteller om sine erfaringer
  • Faglig smakebit i dramarommet og praktisk arbeid.

Om studiet

Denne bachelorutdanningen retter seg mot undervisnings- og kultursektoren. Kjernen i studiet er kombinasjonen av det kunstneriske og det pedagogiske. Studiet vil gi deg en variert kompetanse for arbeid med drama og teater rettet mot barn og unge. Pedagogikk, dramadidaktikk og praksis inngår i studiet. Du har praksis i alle tre studieårene.


Se mer informasjon

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Du må også dokumentere spesifikke kunnskaper og ferdigheter i drama/teater.


Utdanningen er treårig studieprogram som gir bachelorgrad. 

Les mer om bachelor i drama og anvendt teater. 


Høgskulen på Vestlandet

Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Les mer om oss på våre websider