Barnehagelærer
NLA Høgskolen

Vil du bety en forskjell i barns liv? Som barnehagelærer eller pedagogisk leder vil du kunne tilrettelegge for omsorg, lek og læring. Din kunnskap, trygghet og kompetanse er grunnlaget for livslang læring.


Når du besøker NLA Høgskolen på Åpen dag vil du få høre om hvordan det er å være barnehagelærer. Du vil også få svar på hvordan det er å studere for å bli barnehagelærer og hvordan studiehverdagen generelt vil være. Har du egne spørsmål vil det også være åpent for det.

Program

  • Presentasjon av NLA Høgskolen 
  • Møte med en av våre dyktige studenter – som forteller om studiene, hvordan det er å være student på NLA Høgskolen, og som kan svare på dine spørsmål 
  • Møte med noen av våre forelesere
  • Presentasjon av praksis, jobbmuligheter, faglig oppbygging og mye mer

NLA Høgskolen har fokus på å gi hver enkelt elev god oppfølging og profesjonsveiledning. Du vil få en praksisnær utdanning med inspirerende forelesere, gode utearealer og et inkluderende studiemiljø.

Det er gode muligheter for utveksling i for eksempel USA eller England. Du kan også ta videreutdanning eller spesialisere deg innen en rekke forskjellige områder. Noen eksempler her er styrerskole, ledelse, spesialpedagogikk og spesialisering innenfor forskjellige relevante fag.


Se mer informasjon

Passer for:
Deg som ønsker å gjøre en forskjell i barns liv. Deg som vil bringe trygghet, omsorg og kompetanse til de yngste av oss.

Sted: NLA Høgskolen


Fagretninger:
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk

Påmelding er stengt

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.