Barnehagelærer
Høgskulen på Vestlandet

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og danning.


Høsten 2019 startet vi opp med ny samkjørt utdanningsmodell for barnehagelærere for hele Vestlandet. På vårt arrangement vil vi sette søkelyset på hva barnehagelæreryrket går ut på, hvilke arenaer utdanningen kvalifiserer for, og legge fram den nye utdanningsmodellen. Det blir også anledning til å møte studenter som går på den nåværende utdanningen, som vil fortelle mer om hvordan det er å studere til å bli barnehagelærer.

Program for dagen

  • Film om barnehagen og barnehagelæreryrket
  • Informasjon om yrket og den nye utdanningen ved to utdanningsledere
  • Informasjon om noen av kunnskapsområdene («tverrfaglige fag») ved tredjeårsstudenter
  • Noen faglige drypp…
  • Det blir anledning til å stille spørsmål fortløpende gjennom programmet

Om studiet

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, både som individ og i samspill med andre. Studiet gir deg også forutsetninger for å lede pedagogisk arbeid og samarbeide med kollegaer, andre fagpersoner og barna sine foresatte. Studiet passer for alle som liker å være i kontakt med mennesker, for alle som er kreative og lekne, for de som er aktive og har god helse, for alle som ønsker varierte arbeidsoppgaver og travle dager, og for alle som liker å lære noe nytt.  


Se mer informasjon

Passer for:
Deg som er interessert i lek, omsorg og utvikling hos barn, samt interessert i lederarbeid

Sted: Campus Kronstad, Inndalsveien 28


Fagretninger:
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk

Påmelding er stengt

Opptakskrav

Generell studiekompetanse 


Barnehagelærerutdanningen er treårige studieprogram som gir bachelorgrad. Du kan studere ved Bergen, Sogndal eller Stord. Du kan også ta utdanningen på deltid over fire år.  

Les mer om barnehagelærerutdanningen


Høgskulen på Vestlandet

Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Les mer om oss på våre websider