Chat med en student

Vi svarer på spørsmål alle hverdager frem til 15. april på hvl.no

Barnehagekunnskap

Master og høyere
Utdanningen setter søkelyset de særlige utfordringene som barnehagesektoren står overfor i dag i et nasjonalt, men også internasjonalt perspektiv.
Studiested
Passer for
deg som vil påvirke framtidens barnehage og kunnskapsutvikling i barnehagen.

Bli med på campus