Chat med en student

Vi svarer på spørsmål alle hverdager frem til 15. april på hvl.no

Barne- og ungdomslitteratur

Master og høyere
Masterstudiet tar sikte på å utvikle en forståelse av barne- og ungdomslitteraturens estetikk og danningsmuligheter ved å studere et bredt register av tekster.
Studiested
Passer for
deg som er opptatt av kunst og kultur, med spesiell interesse for litteratur for barn og unge.

Bli med på campus

 
Møt en student
Aasne 25 år
Barne- og ungdomslitteratur
Å få studere barne- og ungdomslitteratur har gitt meg så mange innfallsvinkler til hva litteratur kan bety. For eksempel, hvordan barn kan tilegne seg nye kunnskaper gjennom litteratur og hvilken glede en tekst kan formidle.
Å studere litteratur kan handle om å åpne helt nye verdener gjennom ord eller å undersøke de minste detaljene i illustrasjonene.