Biologi
Universitetet i Bergen

På Åpen dag blir du invitert med inn på en av undervisningslabene våre og får dypere innsikt i to aktuelle problemstillinger for biologer.


Biologi er læren om alt som lever, og tar for seg prosesser, mangfold og sammenhenger i naturen. Evolusjon er det overordnede prinsippet i biologi og gir oss en kraftfull modell til å forstå og forklare hvordan alt vi ser i naturen har utviklet seg fra et felles opphav gjennom 3,5 milliarder år.

Program

 • Faglig smakebit: Klima, lyng og brann
 • Faglig smakebit: FNs bærekraftsmål og livet under vann
 • Studiehverdagen som bachelorstudent på bachelorprogrammet i biologi
 • Informasjon og spørsmål om studieprogrammet i biologi

I den første faglige bolken vil du lære mer om hvordan klimaendringer påvirker biologisk mangfold i kystlyngheier. I den andre faglige bolken vil du lære mer om hvordan vi kan bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling (jamfør FNs bærekraftsmål 14).

Du vil også få mer informasjon om bachelorprogrammet i biologi, hvordan det er å være student på dette studieprogrammet, hvilke muligheter du har for å ta en mastergrad og hva slags jobber du kan få etter endt utdanning. Det vil være mulig å stille spørsmål til både studenter og ansatte.

 


Se mer informasjon

Passer for:
Biologi passer for alle, så lenge du er nysgjerrig på verden og livet, liker å lære nye ting, og trives med en god blanding av teori og praksis.

Sted: Thormøhlens gate 53A, Stor sal A

Nærmeste busstopp og bybanestopp heter Florida, du kan ta buss nummer 12, 13 eller 21. Fra Florida går du i retning VilVite og Nygårdsparken, da ser du rett mot Høyteknologisenteret (en stor grå bygning med blå vinduer). Gå inn gjennom hovedinngangen midt på bygget (rød skulptur i inngangspartiet) og gå rett frem og til høyre for kantinen gjennom Høyteknologisenteret. Når du kommer ut på andre siden ser du rett på hovedinngangen i Bioblokkene. Når du kommer inn hovedinngangen går du først til venstre og så til høyre gjennom to glassdører. Da kommer du til Stor sal A på venstre side. Det vil være skiltet fra hovedinngangen i Høyteknologisenteret til Stor sal A.


Fagretninger:
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi Natur- og realfag

Påmelding er stengt

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALFA: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2

Gå til studieprogramsiden


Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har over 17 500 studenter. Vi har en attraktiv beliggenhet med store deler av campus midt i hjertet av Bergen.