Omvisning

Har du lyst til å besøke Fagskolen?

Automatisering

Fagskole
Fagskolen tilbyr et toårig heltidsstudium og treårig nettbasert studium i automatisering.
Studiested
Passer for
Deg som er interessert i praktiske fag

Har du noen gang drømt om superkrefter? Å kunne fly eller se i stummende mørke? Kanskje være usynlig?

Ved hjelp av teknologi kan vi på en måte skaffe oss superkrefter. Vi kan tenke på temperatur som energiutstråling. I dag finnes det kameraer som kan fange opp dette. I denne videoen viser Bjørnar Seim deg hvordan teknologi kan brukes til å kunne se det usynlige.

Cyber-fysisk laboratorium

Arbeidsmuligheter

Næringslivet har i dag et ønske om at fagarbeideren har kompetanse på høyere nivå enn fagarbeider og derfor er fagarbeidere med høyere yrkesfaglig utdanning meget ettertraktet i markedet. De fleste som gjennomfører fagskolen har arbeid å gå til etter endt utdanning, eller har veldig gode muligheter i arbeidsmarkedet. Fagskoleingeniør innen automatisering er kvalifisert for mange ulike stillinger og arbeidsområder, som for eksempel automatiseringsleder innen planlegging, service og salg, innen olje/prosessindustri, elektromekanisk og elektrisk industri og byggautomatisering. En blir også kvalifisert til å bli faglærer i videregående opplæring.