Spørsmål om aktuarfag og dataanalyse på UiB?

Aktuarfag og dataanalyse

Integrert master
Hvordan skal oljefondet investere for å få høyest mulig avkastning, men samtidig ha lav risiko for tap? Hva bør bilforsikringen din koste?
Studiested