For foreldre


Åpen dag skal gjøre det enklere å ta gode studievalg – enten ved at elevene blir sikrere i valget sitt, eller ved at de får mulighet til å oppdage nye studieprogram og arbeidsmuligheter.

Foreldre og foresatte vil alltid være viktige støttespillere når valget om studieretning skal tas. Søndag 9. februar kan dere bli med på Åpen dag. Vi har satt opp et program som passer for både ungdom og voksne. Her gir vi veiledning i noen av de viktigste spørsmålene som dukker opp. Hvordan ta et godt studievalg? Hvordan søke opptak? Dere får også informasjon om studentliv, studieteknikker og karrieremuligheter i regionen.