Hva vil du bruke fremtiden til?

Vil du ha et innblikk i hva de ulike studieprogrammene egentlig handler om, og hvilke spørsmål du kan være med å svare på i fremtiden? Vi har spurt forelesere og forskere om å presentere ett tema fra sitt fagområde.
Handelshøyskolen BI
Fagskolen i Hordaland
Høyskolen Kristiania
Høgskulen på Vestlandet
NHH Norges Handelshøyskole
NLA
Universitetet i Bergen
VID vitenskapelige høgskole